SCC-logo

SCC-title


LIBRARY: DENMARK BOOKS


DEN B 1 D DAFRANKO. DANSKE FRANKOAFSTEMPLINGER FRA POSTKONTOR OG HJEMMEFRANKERINGSMASKINER. E. Ohlhues. 1947. 152pp + 12pp supplement. Listing of meter mail in and out of post offices.

DEN B 2 DE DANMARKS FRIMÆRKEHEFTER MED STAALSTUKNE FRIMÆRKER. POSTAL BOOKLETS WITH ENGRAVED STAMPS 1934-1950. (undated). 30pp. A. Tholl and M. Juhl. Handbook on engraved stamp issues.

DEN B 3 D DANSKE PRIVATPOST FRIMÆRKER. M. Brun-Pedersen. 1954. 40pp. Handbook lists all Danish local issues. English glossary.

DEN B 4 E LIST OF DANISH PERFINS. E. Enshede & V. VanLint. 1956. 14pp + 4pp supplement. Mimeo.

DEN B 5 G DIE ZWEFARBIGEN BRIEFMARKEN DÄNEMARKS UND DÄNISCH WESTINDIENS 1870-1905. G. Hagemann. 1933. 44pp. Handbook on the bicolored issues of Denmark and DWI, dates and quantities of stamps.

DEN B 6 D DANMARK 1875 OVALKLICHEER 16 ØRE. B. Schaffer. (undated). 12pp. Complete listing of plate flaws and varieties of this stamp, two pages show the flaws and a 7 1/2" enlargement gives precise locations on the stamp itself. Illus. Gift of AFA.

DEN B 7 D OPLAGSNUMRE PA DANSKE BOGTRYKSMÆRKER. J. Rasmussen. 1954. 4pp. List of plate numbers on typographed Danish stamps to 1932.

DEN B 8 D DANMARKS OG DANSK-VESTINDIENS FRIMÆRKER. G.A. Hagemann. 1942. 136pp. Intro. of the "Classic Issues". This is the major reference on the period 1864-1870. Illus.

DEN B 9 D DANMARKS OG DANSK-VESTINDIENS TOFARVEDE FRIMÆRKER 1870-1905. G.A. Hagemann. 1941. 204pp. Detailed study of paper, gum, color, perforations, printing technique and quantities issued of the bicolors.

DEN B 10 D DANMARKS BOGTRYKTE BØLGELINIEMÆRKER. N. Olsen. 1965. 192pp. Handbook on typographed wavy-line issue, printings, colors, paper, flaws, plate varieties. Illus.

DEN B 11 D FORTEGNELSE OVER DE DANSKE POSTKASSETØMNINGSTEMPLER 1924-1945. P. Thomassen. 1945. 8pp. Listing of crowned posthorn cancels.

DEN B 12 D OM SJÆLEDNHEDSGRADEN AF OMVENDTE RAMMER PAA DANMARKS FINTAKKEDE 2-FARVEDE MÆRKER. H. Neumann. 1933. 8pp. Detailed study on inverted frames of the bicolors.

DEN B 13 D DET DANSKE POSTVÆSEN 1624-1924. The Royal Postal Department. 1924. 520pp. A history of 300 years of Danish postal service. Exhaustive. SCC Chapter 17 gift.

DEN B 14 E THE STAMPS OF DENMARK. B. Poole. 1947. 30pp. An introduction to Denmark, its people and stamps.

DEN B 15 DE OM TRANSITPORTOENS OG DEN INTERNATIONALE PORTOS AFSKAFFELSE OG AFLØSNING. Joseph Michaelsen. 1873. 16pp. (Reprint). Proposal for UPU with short English summary.

DEN B 16 DE DANSKE TEKST MASKIN-STEMPLER. H. Truelsen. 1976. 20pp. Complete listing and pricing of Danish slogan cancels.

DEN B 17 D TØNDER-STEMPLER 1848-1976. A. Kabell. 1976. 12pp. Tønder's (the town's) postal history.

DEN B 18 D DANSKE POSTFRIMÆRKER 1851-1940. RINGSTEMPLER, SÆR OG TURISTSTEMPLERE. E. Holmblad. 32pp. Thorough listing of stamps and cancels.

DEN B 19 E THE STAMPS OF DENMARK. H. Friis. 1926. 92pp. Lists Danish issues, also 3 pages on the postal service from its origins.

DEN B 20 D DANMARKS LOKALMÆRKER. 1914. 46pp. List of Danish local stamps.

DEN B 21 D DANSKE RINGSTEMPLER 1851-1863. T. Hegelund. 1942. 20pp. Prices as of 1942 for Danish ring cancels Nos. 1-230.

DEN B 22 E THE PRIVATE LOCAL POSTS OF DENMARK. S. Christensen & S. Ringström. 1974. 200pp. Richly illus. work in black and white and in color on Danish local posts.

DEN B 23 D KATALOG OVER BIBLIOTEKET. Kjøbenhavns Philatelist Klub. 1931. 96 pp. Library listings.

DEN B 24 E DANISH POSTAL RATES 1624-1965. H.E. Tester. 1975. 52pp. SCC Handbook.

DEN B 25 D NR. 20 PRISFORTEGNELSE OVER UDENLANDSKE FRIMÆRKER. J. Tybring. 1907. 50pp. Pricelist of Worldwide stamps.

DEN B 26 E A.E. PADE SALE OF H.M. KONWISER'S COLLECTION OF DENMARK. 1931. 8pp.

DEN B 27 D POSTVÆSENETS SALGSKONTOR FOR FRIMÆRKESAMLERE. September 1, 1941 to April 5, 1945. 19pp. Original notices of FDC's.

DEN B 28 D IV FRIMÆRKEAUKTION. V. Falkenberg. 1937. 24pp. Illus. 407-lots.

DEN B 29 E REPRINTS OF THE STAMPS OF DENMARK AND DANISH WEST INDIES. R. King-Farlow and J. Schmidt-Andersen. 1950. 8pp. Reprinted from The London Philatelist, covers issues of 1885, 1901, 1924, and 1942 of Denmark, 1930 & 1942 of DWI. Illus.

DEN B 30 D POST-OG TELEGRAFHAANDBOGEN 1948. Kongelig Post- og Telegraf. 200pp. Official post and telegraph handbook, with rates, rules and schedules.

DEN B 31 D DANSK LUFTPOST KATALOG. D. Emmerich. 1940. 72pp. Covers Danish airmail stamps, covers, stationery, cancels, labels, private stamps, etc. Detailed illustrations.

DEN B 32 D OM AT SAMLE, SMÅ KVADRATER. M. Meedom. 1974. 48pp. Excellent handbook on the issues 1851-1863. Illus.

DEN B 33 D AFA DANMARK, GRØNLAND, ISLAND, AND DANSK VESTINDIEN SPECIALKATALOG 1966. 228pp. Very specialized, thoroughly illustrated catalog.

DEN B 34 D DANSKE JULEMÆRKER-Aarbog for det Danske Post og Telegraph. 1940. 80pp. Yearbook issued by the post office on Christmas seals.

DEN B 35 D DANSKE SÆRSTEMPLER OG FØRSTEDAGSTEMPLER 1901-1947. M. Nørgaard. 1948. 20pp. Lists and prices special and first day cancels.

DEN B 36 D DANSKE BREVKASSETØMNINGSSTEMPLER FOR STATIONER PAA JERNBANE- OG AUTOMOBILRUTER. M. Nørgaard. 1948. 18pp. Prices and lists crowned posthorn cancels.

DEN B 37 D DANSKE TEKST-MASKINSTEMPLER 1924-1949. M. Nørgaard. 1950. 24pp. Prices and lists machine cancels. Illus.

DEN B 38 D FORTEGNELSE OVER OPLAGSNUMRE PAA DANSKE STAALSTIKFRIMÆRKER. E. Bjørn. 1947. 6pp. Lists plate numbers 1933-1946.

DEN B 39 D DANMARK FIRE R.B.S. 1851-1854--PLADNING. J. Schmidt-Andersen. 1949. 46pp. Plating handbook, standard reference on the issue.

DEN B 40 D KATALOG OVER AALBORG OG ODDER VELGØRENHEDSAMÆRKER 1905-1943. (Undated). 12pp. Lists and prices Aalborg and Odder local charity seals.

DEN B 41 D POSTVÆSENETS OMDELING AF REKLAMER. Post-og Telegrafvæsenet. 1937. 48pp. Lists quantities of households and businesses in cities and provinces, for use of large commercial mailers.

DEN B 42 D FORTEGNELSE OVER DANSKE FRIMÆRKER. Postvæsenets Salgskontor for Frimærkesamlere. December, 1935. 20pp. Post Office sales lists of stamps for collectors.

DEN B 43 D DANMARKS HELSAGER. C. Østergaard. 1944. 140pp. Excellent handbook covering Danish postal stationery. Illus.

DEN B 44 D DANSKE POSTSTEMPLER. S. Arnholtz. 1953. 148pp. Thorough coverage on Danish hand cancels.

DEN B 45 E THE SCHMIDT-ANDERSEN COLLECTION OF THE ESSAYS AND PROOFS OF DENMARK. R. King-Farlow. 1950. 120pp. (Reprinted). The Essay Proof Journal, illus.

DEN B 46 D HÅNDBOG OG SPECIALKATALOG OVER DANMARKS STÅLSTUKNE FRIMÆRKER. T. Plovst. 1970. 120pp. Handbook on the engraved issues, lists plate numbers 1933-1970. Illus.

DEN B 47 D SPECIALKATALOG OVER DANMARKS STÅLSTUKNE FRIMÆRKER. T. Plovst. 1965. 160pp. 4 handbooks on wavy-line issues illus. includes plate flaws, papers, colors.

DEN B 48 D OM AT SAMLE, DANSKE POSTEMPLER. H.E. Jessen. 1976. 48pp. Well illus. handbook on all Danish Postal Cancellations.

DEN B 49 G DÄNISCHE NUMMERN UND STERNSTEMPEL KATALOG 1975/76. D. Mickel. 72pp. German study of the Danish Number and Star Cancels.

DEN B 50 D STJERNESTEMPLER 1973-74. K E SPECIAL KATALOG. A. Begtrup. 1973. 65pp. Priced in DK-all the Star cancels, illus.

DEN B 51 DE HAANDBOG OVER DANMARKS STAALSTUKNE FRIMÆRKER 1933-1948. M. Juhl. 1948. 138pp. Study of the engraved Danish issues 1933-1948, with 2-page English synopsis.

DEN B 52 D JUNIORDAGEN. O. Bøgh. 1946. 20pp. Exhibition catalog describing the junior collection at the show.

DEN B 53 D DANMARKS KATALOGET ("DAKA"): HAANDBOG OG KATALOG OVER FRIMÆRKER FRA DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND OG SLESVIG. J. Schmidt-Andersen and F. Rønne. 1947. 225pp. Handbook and catalog for Danish, Faroes, Greenland and Schlesvig.

DEN B 54 D PRISLISTE OVER DANSKE FIREBLOKKE 1959. AFA. 10PP. Prices for blocks of four of Denmark, Greenland, and Schlesvig.

DEN B 55 D AFA MARGINAL NUMMERKATALOG-1959: DANMARKS STAALSTUKNE FRIMÆRKER. Aarhus Frimærkehandel. 34pp. Prices and lists plate numbers of the engraved issues of Denmark and Greenland.

DEN B 56 D DANSKE MASKINSTEMPLER 1945-1973. U. Munch-Andersen. 1974. 100pp. Complete list slogan machine cancels, with checklist.

DEN B 57 D KILDER TIL POST CENSURENS HISTORIE. E. Menne-Larsen. 1977. 62pp. English summary. Postal Censorship in Denmark during 1940-45. Illus.

DEN B 58 DEGF LIST OF DANISH POSTAGE STAMPS. The Danish Postal Philatelic Agency. Complete list of stamps issued by Denmark and dates when they were sold out, up to Feb, 1976. 48pp.

DEN B 59 D DENMARK PRICELIST OF NEVER HINGED. Danish Issues 1938-1976. Bengt Lilja AB. 8pp.

DEN B 60 D TAKSTER. Danish Postal Administration. 1976. 34pp. Updating postal rates.

DEN B 61 E DENMARK STAMP BOOKLETS. R. Boom. 1977. 33pp. Catalogs all Danish stamp booklets. Illus.

DEN B 62 S DANMARK-SKILLING 1851-1871. S. Christensen. 1972. 46pp. Excellent handbook on Danish Essays, Proofs and Issues 1850-1886. Danish rates to foreign lands from 1875. Illus.

DEN B 63 E A STUDY OF THE 5 ØRE WITH THE SMALL CORNER NUMERALS, ARMS TYPE ISSUE 1882. G. Henni, R. Murray, & A. Shore. 1978. 32pp.Excellent research study. Well documented, lists all plate flaws, printings and paper. Illus.

DEN B 64 D DANSKE BREVE 1851-1979. BIND I. FORSENDELSESARTER OG PORTOTAKSTER. J. Gotfredsen & H.J. Haff. 1979, Vol. 1. 224pp. Excellent handbook on the usage of all postal material, rates, etc. Illustrated in black and white and color.

DEN B 65 D DANSKE BREVE 1851-1979. BIND II. VURDERINGSPRINCIPPER OG KATALOGISERING. J. Gotfredsen & H.J. Haff. 1979, Vol. 2. 176pp. Continuation of Vol. 1, catalogs all material and usage. Illus. in black and white and color.

DEN B 66 E THE RAILWAY POST OFFICES OF DENMARK. A. Goodbody. 1979. 28pp. Handbook issued by Mobile Post Office Society. Lists all Railway Post Offices in four periods, 1844 to date. All postmarks and map of R.P.O. routes. Illus.

DEN B 67 D DANSKE SÆRSTEMPLER I. E. Menne Larsen. 1978. 50pp. Lists, illus. special cancels 1 to 397, 1901 to 1962. Valuation in point system.

DEN B 68 E DENMARK PERFINS. P. Anderson & Ø. Hansen. 1980. 114PP. Lists and illustrates all Danish perfins.

DEN B 69 D DANMARKS POSTFÆRGEMÆRKER. T. Plovst. 1962. 76pp. Catalogs the overprinted ferry stamps, lists all plate flaws, printings.

DEN B 70 D DE DANSKE BREVSAMLINGSSTEDERS STEMPLER. M. Nørgaard. Undated. 51pp. Lists all Danish town, 3-Ring, and star cancels.

DEN B 71 D DANSKE NUMMERSTEMPLER, 1852-1884. M. Nørgaard. Undated. 32pp. Lists and catalogs all numeral cancels. Illus.

DEN B 72 G DÄNEMARK STUDIE. O.V. Riise. 1892. 64pp. An old handbook covering the early issues and cancels. Illus. Due to its rarity and condition a photocopy will be sent for general circulation.

DEN B 73 D DET. KGL. DANSKE POSTVÆSEN PERSONALHISTORISK PRAGTVÆRK, 1624 TO 1904. J. Madsen. 1904. 936pp. Published by and about the Postal Administration for the 100th Jubilee of King Christian VII. Nothing about stamps. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 74 E DENMARK 2 RIGSBANK-SKILLING, 1851-1852. S. Christensen. 1981. 160pp. Handbook illustrates all plates of this stamp and facsimilies. Well written, authoritative.

DEN B 75 DE DANISH POSTAL BOOKLETS-DANMARK FRIMÆRKEHEFTER 1934-1950. A. Tholl & M. Juhl. 1951. 22pp. Lists and catalogs the booklet stamps for this period. Illus.

DEN B 76 D DANMARKS, ISLANDS OG DANSK VESTINDIENS HELSAGER. A. Magius. 1922. 36pp. Lists and catalogs cards, envelopes of Denmark, Iceland, and DWI. Illus.

DEN B 77 E DANISH CENSORSHIP DURING WWI AND WWII. C. Jørgensen. 1973. 20pp. Translated from Posthistorisk Tiddskrift. Illus.

DEN B 78 D DANSKE TEKSTMASKINSTEMPLER 1924-1982. H. Truelsen . 1983. 120pp. Catalogs and illustrates all machine slogan cancels, alphabetical listing of slogans. Each cancel illustrated. A listing for thematic collecting.

DEN B 79 D DANSKE POSTSTEMPLER FØR FRIMÆRKETIDEN. E. Rathje. 1955. 88pp. Catalogs all the early hand cancels of the early Kingdom, Slesvig, Holstein, Lauenburg, Lubeck, Hamburg. Index of town usage. English summary. Illus.

DEN B 80 DE HAANDBOG OVER DANSKE FIRMAPERFORERINGER. Perfinisten. 1983. 150pp. Illustration of each perfin. Gives rarity value.

DEN B 81 D PRIMITIVE FILATELI-VÆRDILØSE FRIMÆRKER OG DOG. C. Krarup. 1946. 15pp. "Primitive Philately: Worthless Stamps, and yet-".

DEN B 82 D DANSKE HELSAGER HANDBOOK #1. O. Pedersen. 1984. 128pp. Lists single, double, and Official postalcards with values. Summary in German and English. Illus.

DEN B 83 D DANSKE HELSAGER HANDBOOK #2. O. Pedersen. 126pp. Catalogs postal stationery in DKr. Details in both German and English.

DEN B 84 G DIE KREISSLEG STEMPEL VON DÄNEMARK AB 1945. Eitner, Hadler, Kuckuck, Mogenburg, Raecke, and Suhrbier. 1985. 132pp. The crosswalk cancels of Denmark from 1945. Lists/catalogs the titular cancel type. Many tables, illus.

DEN B 85 D AFA SPECIAL KATALOG, 1981-82. Aarhus Frimærkehandel. 448pp. Detailed study of Denmark, Faroe, Greenland, and DWI stamps. Gift from SPF.

DEN B 86 E AFA SPECIAL KATALOG 1981-1982 (English translation). (without the bicolor section). Scandinavian Philatelic Foundation publication. 1986. 222pp. Gift of SPF.

DEN B 87 D LOV ANGAAENDE POSTFORSENDELSE (Hafnia 1976 printing). 12pp. Copy of the first postal usage law of Denmark.

DEN B 88 D FILATELISTISKE RAAD. J. Schmidt-Andersen's Philosophy about philately, 1945. 15pp.

DEN B 89 E DENMARK STAMP BOOKLETS CATALOGUE. R. Boom. 1987. 112pp. Detailed listing of all Danish booklets including Christmas Seals and private semi-officials. Gift of the Author.

DEN B 90 D KRONERNE OG KORSENE. DANSK FRIMÆRKEHISTORIE, 1842-1932. C.D. Koch. 1986. 162pp. A great book relating unusual philatelic stories. Beautiful color plates. Donated by Author.

DEN B 91 D FRIMÆRKESAMLER-HVORFOR OG HVORDAN? (Stampcollector- why & how?). 1987. P & T. 15pp.

DEN B 92 D DANMARK-POSTNUMRE. P & T, 1986. 16pp. Danish Postal Zones.

DEN B 93 D DANISH POSTAL STATIONERY. S. Ringström. 1985. 215pp. Hardbound book. The top reference book about this subject, covers Denmark, Slesvig, and DWI. Exceptional detail about shades, varieties, factory numbers and errors. Gift of the author.

DEN B 94 D AFA SPECIALKATALOG 1987-88. 590pp. The encyclopedia of Danish philately. New information on 4 RBS, 1854 2 SK, Bi-colors and steel engraved varieties. See 2/88 PH library report for details. Gift of the publisher.

DEN B 95 D POSTTAKSTER. 13 Jan 86. 46pp. Danish postal rate charts.

DEN B 96 D POSTTAKSTER. 11 Jan 88. 32pp. Danish postal rate charts & postnumbers.

DEN B 97 D STAMP PHOTOGRAPHS. Full sized pictures of sheets of Danish stamps. AFA #'s 3, 13, 14, 18, 19. Various plates of 3, 4, 5, 8, 12, 16, 25, 50, & 100 Øre bicolors, 20 Øre coat of arms & Tjenestefrimærker 32 Øre. Donated by Roger Swanson & Burt Brownyer.

DEN B 98 E DENMARKS NUMERAL CANCELLATIONS 1852-1884. H. Tester & G. Hansen. 1987. 165pp. History of these cancels, prices and direct translation of the outstanding classification work of the JKE group of Denmark. Gift of SPF.

DEN B 99 D P & T HÅNDBOGEN 1984-85. 350pp. Lists current regulations, zones & city street codes.

DEN B 100 E DENMARK-THE YEAR 1870-A YEAR OF TRANSITION. J. Agerup. 1967. 16pp. Interesting booklet about that year & its stamps.

DEN B 101 D DANMARK, GRØNLAND OG SLESVIG FIREBLOKKE 1972. 16pp. Price listing of blocks of four, mint & used.

DEN B 102 D LUFTPOST SERIEN-UNDER LUPPEN. Ib. Eichner-Larsen. 1965. 8pp. Varieties of the 2nd air mail set of Denmark. Illus.

DEN B 103 D 30 ØRES PROVISORIERNE. A. Tholl. (undated - 1960). 15pp. Detailed study of K.F. IX 20 and 25 Øre red overprinted 30 Øre. Lists plate flaws & varieties. Illus.

DEN B 104 D DANMARKS STAALSTUKNE FRIMÆRKER. A. Tholl & M. Juhl. 1951. 28pp. Handbook about the steel-engraved stamps. English summary. Illus.

DEN B 105 D DANMARKS STAALSTUKNE FRIMÆRKER. A. Tholl & M. Juhl. 1956. 52pp. Handbook about the steel-engraved stamps. English summary. Illus.

DEN B 106 D GAMLE FRIMÆRKER. H. Hansen & H. Philipsen. 1958. 112pp. Stories about old stamps (worldwide) with enlarged pictures of many of the early issues.

DEN B 107 D DANSKE FRIMÆRKER I STÅLSTIK 50 AAR. P & T. 1983. 40pp. Detailed study of the steel-engraved production of stamps.

DEN B 108 D FRIMÆRKE BOGEN. M. Juhl. 1966. 208pp. Interesting stories about stamps and collecting. Illus. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 109 D DANMARKS, FÆRØERNE, GRØNLAND 1986-KATALOG OVER POSTKORT UDGIVET AF P & T. J. Steiness. 64pp. Listing of various postcards produced by the Danish Post Office for Denmark, the Faroes & Greenland. Illus. Gift of the author.

DEN B 110 D POSTCARD COLLECTION (50). Produced by the Danish Post Office. Gift of J. Steiness.

DEN B 111 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN 1971-72. Ib. Eichner-Larsen. 160pp. Many stories, old & new. (10 volume gift of Erik Hemmingsen).

DEN B 112 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1973-74. 152pp.

DEN B 113 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1974-75. 176pp.

DEN B 114 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1975-76. 160pp.

DEN B 115 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1976-77. 160pp.

DEN B 116 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1977-78. 160pp.

DEN B 117 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1978-79. 160pp.

DEN B 118 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1979-80. 160pp.

DEN B 119 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1981-82. 160pp.

DEN B 120 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1982-83. 144pp.

DEN B 121 D OM AT SAMLE VÅBENTYPE. O. Pedersen. 1974. 56pp. Handbook of the coat-of-arms issues. Detailed study. Gift of E. Hemmingsen.

DEN B 122 D AFA MARGINALNUMMERKATALOG 1970. 60pp. Prices and lists plate numbers of the engraved issues of Denmark and Greenland.

DEN B 123 D KE FORTEGNELSE OVER NUMMERSTEMPLER PÅ 1875 UDGAVEN 1973-74. 16pp. Pricelist of number cancels on the 1875 Ore bicolored issues.

DEN B 124 E THE STELLA CATALOGUE OF DENMARK. R. King-Farlow. 1951. 78pp. Lists all the regular issues, postage due, newspaper, post ferry, booklets, Faroes, Greenland, Thule and Slesvig. Also Lists numeral cancels. Illus.

DEN B 125 D DANSKE PERFORINGER. Ø. Hansen. 21pp. Photocopied listing of designs and companies of 926 Danish perfins.

DEN B 126 D 4 SKILLING 1854 HÅNDBOG. P. Poulsen & B. Lundh. 1974. 254pp. Plating of this issue. Illus. This book is from the Rev. A. Widiger's library.

DEN B 127 D GRUNDBOG I ANALYSE AF DANSKE PRÆFILATELISTISKE BREVE. O. Maintz. 1987. 152pp. Very detailed study of Danish prephilatelic letters. Lists the rates and markings in the years 1624-1851. Illus.

DEN B 128 D KATALOG OVER DANSK BYPOST. P.C. Sørensen. 120pp. The ultimate book about Danish locals lists and prices all issues. Includes all known varieties. Illus. Gift from AFA.

DEN B 129 E AFA SPECIALIZED CATALOG 1981-1982 Bicolored Issues 1870-1905. 1988. 150pp. English translation of the bicolored issue section. Very detailed. Lists printings, varieties and number issued. Illus. SPF. Gift of SPF.

DEN B 130 E THE POSTAL HISTORY OF HELSINGØR. Børge Lundh. 1985. 126pp. A very complete and detailed study with many illustrations of covers. Danish and German resumes.

DEN B 131 D DANMARKS HELSAGER - ISLAND OG DANSK VESTINDIENS. A. Magnius. 1922. 50pp. Illus. Photocopy of an early listing of postal stationery of Denmark, Iceland & DWI. Gift of Marv Hunewell.

DEN B 132 G DIE PR.-STEMPEL VON DÄNEMARK. K. Eitner. 1988. 75pp. Listing of Danish Pr. cancels depicting earliest and latest usage. Includes the Faroes. Illus. Gift of the publisher.

DEN B 133 D DANMARK KATALOGET 1972. J. Rasmussen. 170pp. Includes Greenland, Faroes, DWI & Slesvig. Illus. Gift of Peter Jensen.

DEN B 134 D FRIMÆRKETS DAG 1977. Aabenraa Filatelistklub. 36pp. Illustrates the philatelic covers produced for all the shows honoring Postage Stamp Day in Denmark from 1937 to 1977. Gift of Ib Eichner-Larsen.

DEN B 135 E DENMARK 88 - Fairytales Do Come True. Danish Tourist Board. 32pp. PR booklet about Denmark. Illus.

DEN B 136 D DANMARK-FIREBLOCK-1975. AFA. 20pp. List of blocks of 4 of Denmark, Greenland and Schlesvig. Gift of William Littlewood.

DEN B 137 D FORTEGNELSE OVER DANSKE FRIMÆRKER. P&T. 1961. 32pp. List of Danish postage stamps indicating the first & the last date of sale & the number of sheets. Gift of William Littlewood.

DEN B 138 DF BERETNING OM VIRKSOMHEDEN - 1936-37. P&T. 1937.112pp. Yearly report of work operations of the postal & telegraph offices throughout Denmark. Many interesting tables including census. Gift of William Littlewood.

DEN B 139 DF BERETNING OM VIRKSOMHEDEN - 1937-38. P&T. 1938. 110pp. Similar to the above entry except a later edition. Gift of William Littlewood.

DEN B 140 D PRISLISTE OVER DANSKE FIREBLOKKE 1969. AFA. 10pp.

DEN B 141 E CATALOG OF SCANDINAVIAN REVENUE STAMPS - VOL II - DENMARK. P. Paulsen & P. Nelson. SPLSC. 1989. 94pp. Great reference work. Illus. Gift of the publisher.

DEN B 142 D BROTYPESTEMPLERNE. Skilling. 1989. 104pp. Catalogs & prices Pr, Ulsted, Parentes & Bridge Cancels of Denmark. Very complete with many illustrations. Donated by Gerald Strauss of Lizabeth Stamp Co.

DEN B 143 D POSTBEFORDRINGEN I INDLANDET. P&T. Train schedules of Denmark effective Sept 25, 1988. A map & diagrams of railway mail cars. 168pp. Donated by Dr Frank Scheer.

DEN B 144 D DANMARK FIREBLOKKE 1986-87. AFA. 32pp. List of blocks of four of Denmark, the Faroes & Greenland. Gift of Ib Eichner-Larsen.

DEN B 145 D DANSKE NUMMERSTEMPLER. K. Ehlers. 1975. 36pp. Listing of Danish number cancels. Illus. Gift of Helen Sommer.

DEN B 146 D BREVSAMLINGERSSTEMPLER. K. Ehlers. 1981. 72pp. Listing of Starcancels of Denmark. Illus. Gift of Helen Sommer.

DEN B 147 D C.SLANIA STAMPS. Collection of 18 prescription envelopes with four stamps pictured in color on each. Used by the donating pharmacy, Istedsgades Apotek, during 1985-87.

DEN B 148 D DANMARKS, ISLANDS OG DANSK VESTINDIENS HELSAGER. A. Magius. 1922. 33pp. Listing of postal stationery of Denmark, Iceland & DWI. Includes follow-up report. Gift of Helen Sommer.

DEN B 149 D KATALOG OVER DANSKE STERNESTEMPLER. N.C. Andersen. 12pp. undated but early listing of Danish star cancels.

DEN B 150 E THE POSTMARKS OF KØBENHAVN. H. Tester. 1963. 81pp. Gift of Ron Collin.

DEN B 151 D DANMARK FIREBLOKKE 1978. AFA. 24pp. Price list of blocks of four of Danish issues. Gift of Gene Lesney.

DEN B 152 D KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUBs Beretning 1887-1969. A. Tholl. 56pp. History of this organization. Gift of Wally Gaarsoe.

DEN B 153 E DANISH ROYAL EMBLEM STUDY PAPERS. A. Birch. AP. 1950's. Many illustrations. Gift of Wally Gaarsoe.

DEN B 154 D PRISLISTE OVER DANSKE FIREBLOKKE. 1962. AFA. 12pp. Pricelist of blocks of four of Denmark, Greenland & Slesvig. Gift of Wally Gaarsoe.

DEN B 155 D PRISLISTE OVER DANSKE FIREBLOKKE. 1965. AFA. 12pp. Pricelist of blocks of four of Denmark, Greenland & Slesvig. Gift of Wally Gaarsoe.

DEN B 156 E ROYAL EMBLEMS ISSUE 1864-68. AP. 1953-55. 105pp. A. Birch. A very complete study of these stamps, covering varieties, plating and numbers printed. Gift of Wally Gaarsoe.

DEN B 157 D FLORA DANICA STAMPS. Collection of four prescription envelopes with stamps pictured in color on each. Used by the donating pharmacy, Dalum Apotek, in 1990.

DEN B 158 D RECEPTKUVERT SAMLEREN. 1990. 32pp. Listing of prescription envelopes, many illustrating Danish postage stamps and an article about Pharmaceutical Philately. Gift of Dalum Apotek.

DEN B 159 D P&T HÅNDBOGEN 1976. 264pp. Lists regulations, postal zones & city street codes.

DEN B 160 D DE DANSKE FRIMÆRKEHÆFTER. Frode Knudsen. 1990. 80pp. A very detailed handbook about Danish advertising booklets. Many illustrations with much of the text taken from Dansk Post- og Telegrafmuseum documents. Will be very useful for booklet and also topical collectors. Gift of the author.

DEN B 161 E DENMARK - THE INLAND MAIL 1871-1902. M. Juhl. 1990. 72pp. Discusses the various postal rates during this period with special emphasis on the Skilling to Øre element. Shows examples of the different rates and uses. Very informative.

DEN B 162 D DANMARK FIRE R.B.S. 1851-1854--PLADNING. J. Schmidt-Andersen. 1949. 46pp. Illus. Plating handbook, standard reference on the issue. Bound with RETOUCHED CLICHES OF THE FIRE R.B.S. 20 plates. (In English).

DEN B 163 D DANSK P&T LISTING OF TOWN CANCELS WITH A TYPE KEY. 1954? 15pp. List of Danish town cancels and postmarks depicting the types used from early on. Gift of Jens Warrer Nyboe. (see DEN A 84).

DEN B 164 D DANSKE CENSURSTEMPLER 1914-18 OG 1939-49. B. Jakobsen & E. Larsen. 1979. 96pp. Pricelist and rarity rankings of Danish

censor markings. Gift of Norman Kopp.

DEN B 165 E CATALOG OF DANISH FERRY STAMPS - 1991. Leif Hasle. 68pp. A complete listing of these interesting labels giving value in Danish Kroner. A detailed history of each ferry service is included along with the illustrated labels that were issued by each company. Donated by the author.

DEN B 166 D BREVTAKSTER & PAKKETAKSTER - 1989. 2pp. Danish postal rate charts.

DEN B 167 G DÄNISCHE NUMMERN- UND STERNSTEMPEL. KATALOG 1986. D. Mickel. 114pp. Illus. Value listings of Danish number and star cancels. Gift of the Swedish Postalmuseum.

DEN B 168 D EN LØRDAG I THISTED. 1991. KPK. 36pp. The annual report of the Kjøbenhavns Philatelic Klub with the agenda for the 1991 programs. Gift of the KPK.

DEN B 169 DEG TOURIST INFORMATION - 1974 - POST TELEGRAF TELEFON. 10pp. Rate charts for the various services.

DEN B 170 D BREVTAKSTER & PAKKETAKSTER - 1979. 5pp. Danish postal rate charts.

DEN B 171 E THE SCHLESWIG-HOLSTEIN QUESTION. L. Steefel. 1932. 400pp. Two maps. Scholarly treatment of this Danish/German territorial dispute with emphasis on the years 1863 and 1864. Excellent basis for an exhibit study. Gift of Alfred Gruber.

DEN B 172 D DANMARKS POSTHUSE 1624-1989. V. Jensen, H. Kaaber & H. Jessen. 1990. 300pp. Book produced by the Kjøbenhavns Philatelist Klub listing all the post offices that ever existed in Denmark. A must for a serious student of Danish postal history. See PH (May 1991, pg. 86) for review. Gift of one of the authors, Hans Ehlern Jessen.

DEN B 173 D POSTVÆSENET 1841-1991 - 150 ÅR PÅ BORNHOLM. L. Kofoed. 1991. 232 pp. Postal history of this Danish island in the Baltic for the past 150 years. Depicts the various cancels and postmarks used during that period. Illus. Gift of the author.

DEN B 174 D FRIMÆRKER, FOLK OG FILATELI. J. Ranten, G. Nielsen & H. Jensen. 1969. 250pp. Beautiful publication with stories about stamps and philately. Many color illustrations of stamps and covers. Gift of Alfred Gruber.

DEN B 175 D POSTHORNSTEMPLERNE - RUTEBILBREVE, TOGPOST OG PR. LADEPOST. J. Kern. 1991. 112pp. Illus. Listing of the Posthorn cancels of Denmark. Gives the values of these letter collecting box cancels of the bus and train routes.

DEN B 176 D DANMARKS JERNBANEFRIMÆRKER 1865-1965. R. Jensen & P. Thomassen. 1966. 170 pp. Listing of Danish railroad stamps and their value. Illus. (Photocopy)

DEN B 177 D KE REVIDEREDE PRISER 1992. K.E. Lorentzen. 16pp. Revised listing of prices of her 1986 star cancel catalog.

DEN B 178 D KATALOG OVER DANSKE FIRMAPERFORERINGER. J. Krolak. 1990. 230pp. New looseleaf catalog of Danish perfins.

DEN B 179 D P&Ts HISTORIE. TIL 1711. O. Madsen. 1991. 440pp. Postal history of Denmark until 1771.

DEN B 180 D FIRE RIGSBANKSKILLING - PLADNING AF PLATE 1. H. Schønning & E. Paaskesen. 1976. 80pp. Plating of Denmark #1 - 1st plate.

DEN B 181 D FIRE RIGSBANKSKILLING - PLADNING AF PLATE II. H. Schønning & E. Paaskesen. 1977. 80pp. Plating of Denmark #1 - 2nd plate.

DEN B 182 DE FIRE RIGSBANKSKILLING - PRIVATE TREATY OFFER. T. Høiland Frimærkeauktioner A/S. 32pp. Sale of Denmark #1 involving all positions from all the plates. Each one is illustrated.

DEN B 183 E AFA SPECIAL KATALOG 1987-1988 (English translation). Slesvig and Slesvig-Holstein, Greenland Postal History, Denmark Christian X Bicolor Issues 1918-1933, Denmark Postal Labels and Denmark Essays & Proofs. Scandinavian Philatelic Foundation publication. 1986. 222pp. Translated by S. Mejdal. Gift of SPF.

DEN B 184 D FIRE RIGSBANKSKILLING - PLADNING AF PLATE III OG IV. H. Schønning & E. Paaskesen. 1981. 128pp. Plating of Denmark #1 - 3rd & 4th plates.

DEN B 185 D DANMARKS OG DANSK WESTINDIENS FRIMÆRKER (BIND 4). G.A. Hagemann. 1951. 190pp. This book should be researched with DEN B 5, 8 & 9. Donated by Wilbur Jonsson.

DEN B 186 D PRISLISTE OVER DANSKE FIREBLOKKE. 1975. AFA. 20pp. Pricelist of blocks of four of Denmark. Gift of George Koplowitz.

DEN B 187 D EN DAG MED VITUS BERING. A. Kabell. 1980. 23pp. A study of the various First Day Covers of the issue of 1941. Gift of Alan Warren.

DEN B 188 D P&Ts HISTORIE. 1711-1850. Anders Møller. 1992. 412pp. Postal history of Denmark from 1711 to 1850 with special emphasis on postal routes, mailcoaches and footpost.

DEN B 189 D AFA MARGINALNUMMERKATALOG-1964: DANMARKS STAALSTUKNE FRIMÆRKER. Aarhus Frimærkehandel. 34pp. Prices and lists plate numbers of the engraved issues of Denmark and Greenland.

DEN B 190 E THE CLASSIC STAMPS OF DENMARK. 1992. 160pp. Outstanding book produced by the Danske Filatelisters Fællesfond. Color reproductions of the top items of Danish philately. Gift of the DFF.

DEN B 191 D POST & GIRO HÅNDBOGEN 1992. 212pp. The latest edition of the regulatory book published and donated by the Danish P & T. Everything that you need to know about the Danish postal system including the current rates.

DEN B 192 D DAKA HÅNDBOG 1991 - KLASSISK DANMARK, DANSK VESTINDIEN

GRØNLAND & FÆRØERNE. E. Paaskesen. 1990. 184pp. Pocket sized pricing catalog of the classic stamps and cancels of the Danish area of Scandinavia. Gift of Glenn Hansen.

DEN B 193 D OVERSIGT OVER DE KLASSISKE FRIMÆRKEUDGAVER FRA DANMARK, DANSK VESTINDIEN OG ISLAND. L. Nielsen. 1986. 72pp. Detailed information about the production of the classic stamps of Denmark, DWI & Iceland. Gift of Glenn Hansen.

DEN B 194 D FILATELISTISK FREMMEDORDBOG. P. Kylling. 1978. 164pp. A philatelic dictionary using Danish as the "codeword". Translated into English, French, German, Italian, Spanish and Portuguese words. Gift of Glenn Hansen.

DEN B 195 DE DANMARKS PAPIR PENGE - DEL 1 & 2 - WITH ENGLISH TRANSLATIONS. K. Jensen. 1992. 250pp. A set ofcatalogs with numerous illustrations covering a fascinating area of collecting: Paper Money of Denmark. Included are trading stamps, coupons, lottery tickets, play money etc...Gift of the author.

DEN B 196 D SAMLERNES EGNE FUND...2 - 240 VARIETER! Skilling. 1975. 32pp.

DEN B 197 D P&Ts HISTORIE. 1850 -1927. Poul Thestrup. 1992. 472pp. Postal history of Denmark from 1850 to 1927 with special emphasis on postal routes, mailcoaches, railroads and footpost. Gift of the Danske Filatelisters Fællesfond.

DEN B 198 D 4 SKILLING 1864. Lasse Nielsen. 1992. 200 pp. A detailed study of the Danish Royal Emblems 4 skilling issue of 1864. Everything that is known about this stamp is to be found in this publication. A must book for the student of Danish philately. It contains color reprints of all twelve printings, production numbers and a complete plating scheme. Resumes in English and German.

DEN B 199 E THE ROYAL DANISH POST OFFICE IN HAMBURG. Gordon Hughmark. 1993. 34pp. Research of articles of postal activities from 1654 to 1864.

DEN B 200 E THE ADVERTISING LABELS OF DENMARK. J. Gaudet. 1993. 75pp. A preliminary manuscript of a study of these booklets.

DEN B 201 D HELSTEMPLING - 1904-1932 KØBENHAVNS LOKALOMRÅDE. F. Hansen. 1993. 126pp. Catalog of København machine cancels. Gift of the Danske Filatelisters Fællesfond.

DEN B 202 D P&Ts HISTORIE. 1927-1960. Bent Blüdnikow 1993. 440pp. Postal history of Denmark from 1927 to 1960 with special emphasis on telecommunication. Gift of the Danske Filatelisters Fællesfond.

DEN B 203 D FILATELISTISK BIBLIOGRAFI. P. Terrisse. 1986. 224pp. Bibiography of articles found in various Danish philatelic journals. Gift of Tage Bøcher Knudsen.

DEN B 204 D DANMARKS TOFARVEDE ØREUDGAVE. 1875-1905. 12pp. Early study of the Danish bicolored Øre issues.

DEN B 205 E THE DANISH POST AND TELEGRAPH MUSEUM. A. Nielsen. 48pp.

DEN B 206 DE POSTAL ORDSAMLING. P&T. 1983. 40pp. Postal word dictionary. Danish to English / English to Danish. Gift of Peter Berry.

DEN B 207 D DANSK LUFTPOST - TAKSTER OG RUTEBESKRIVELSER. Mats Hedelius. 1992. 208pp. Outlines postal charges and routes of Air Mail letters from Denmark to all countries.

DEN B 208 D POST I VENDSYSSEL. N. Bendsen. 1975. 24pp. A postal history of upper Denmark counties.

DEN B 209 D BREVSAMLINGSSTEMPLER - TILDELINGER I ÅRENE 1860-1874. A. Tholl. Undated. 26pp. Study of Lettercollecting places of Denmark from 1860 to 1874.

DEN B 210 D 1965 PRISLISTE OVER PLADESÅR OG DOBBELTPRÆGNINGER FRA VARIENT PLANCHER. B. Quist. 1965. 50pp. Listing of Danish varieties with many illustrations.

DEN B 211 D SAVA - KATALOG OVER DANMARK, GRØNLAND STÅLSTIK. P. Ekelund. 1979. 160pp. Book about Danish varieties.

DEN B 212 G DÄNISCHE NUMMERN- UND STERNSTEMPEL. D. Mickel. 1980. 92pp.

Value listings of Danish number and star cancels.

DEN B 213 D FRIMÆRKEPENGE. C. Lund-Jensen & J. Sømod. 1975. 52pp. Listing of "stamp money" used during WW I & II.

DEN B 214 D HELSAGER - DANMARKS, DANSK VESTINDIENS, SLESVIGS, ISLANDS.

S. Ringström. Postal stationery catalog.

DEN B 215 DE PHILATELIC DICTIONARY. Source and date unknown. 13pp. Danish to English and English to Danish.

DEN B 216 D P&Ts HISTORIE. EFTER 1960. Hans Chr. Johansen. 1993. 374pp. Postal history of Denmark after 1960 with special emphasis on Organization. Gift of the Danske Filatelisters Fællesfond.

DEN B 217 D DANSKE FRIMÆRKER - FARVEPLANCHER OG BESKIVELSE AF ENKELTE FABRICATIONER - KVADRATISKE UDGAVER -1864 UDGAVEN - TOFARVET UDGAVE. Lasse Nielsen. 1993. 112pp. Outstanding book about the preparation and printing of the Danish Classics, the Royal Emblems and the Bicolors. Includes color reproductions of all of the issues! A MUST book for the student of Danish philately. Gift of the Danske Filatelisters Fællesfond.

DEN B 218 D FILATELISTISKE og POSTHISTORISKE ARTIKLER. T. Nørby. 218pp. A summary of presentation of articles by this author found in the DFT and in PHT. Gift of the Author.

DEN B 219 E HAMBURG. D. Patton. 40pp. Story of the Danish Postal Offices in Hamburg. Illustrates postal marks, rates etc.

DEN B 220 G DÄNEMARK - HEFT 45 - 1925-1972. A. Debo. 1975. 150pp. Donated by Robert Frigstad.

DEN B 221 E BAEDEKER'S DENMARK - TOUR BOOK & MAP. A. Court. 192pp. Gift of Glenn Hansen.

DEN B 222 E THE POSTFÆRGEMÆRKER OF DENMARK - A PERSONAL STUDY. Glenn Hansen. 1994. 50+pp. Donated by the author.

DEN B 223 D P & T STAMP POSTERS. 13 Large formats that can be used for exhibiting stamps issues. Donated by Arne Møller Hansen.

DEN B 224 E OF DANISH WAYS. I. MacHaffie & M. Nielsen. 1976. 250pp. Informative book about Denmark and its people. Gift of Carl Probst.

EN B 225 D SPECIALKATALOG - 1995 - Danmark, Færøerne, Grønland, Dansk Vestindien, Slesvig-Holsten & Island - AFA - Lars Boes - 1994. 720 pp. An outstanding publication that covers all issues of these countries. Includes postal rates, Danish number cancels & Faroes Stars (Includes valuations). The big feature is a listing of (with pictures) of the Våbentype 20 Øre varieties. Gift of the AFA.

DEN B 226 D TAKSTFORTEGNELSE 1851-1995. Portotakster, Danske frimærker frankeringersformål & Frimærker med kort kurseringsperiode. K. Tolbøl. 1994. 72pp. Postal rates, Listing of all Danish stamps and Listing of very short issuing dates. Gift of AFA.

DEN B 227 E INSIDE GUIDES : DENMARK. D. Taylor-Wilkie. 1991. 342pp. Tourist guide to Denmark.

DEN B 228 D FRIMÆRKERNE FORTÆLLER OM DANMARK. S. Togeby. 1940. 127pp. Stamps tell about Denmark. Donated by Jens Nyboe.

DEN B 229 D DANMARK FIREBLOKKE 1988-89. L. Boes. 1988. 36pp. Catalog of Danish blocks of four. Donated by Jens Nyboe.

DEN B 230 D POST- OG TELEGRAF HÅNDBOGEN 1975. 256pp. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 231 D DANMARKS FØRSTE FRIMÆRKE - FIRE R.B.S. J. Schmidt-Andersen. 1961. 200pp. The complete story about Denmark's first postage stamp with plating illustrations. Donated by Jens Nyboe.

DEN B 232 D THE POSTAGE STAMPS OF DENMARK. 1851-1951. 1951. J. Schmidt-Andersen. The "BIBLE" of Danish philately. Includes the 10 color specimens of the Thiele III printing of the fire R.B.S., 1854. Donated by Jens Nyboe.

DEN B 233 D DANMARKS OG DANSK VESTINDIENS FRIMÆRKER. G. Hagemann. 1942. 135pp. Has some of the classic emissions. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 234 D POST- OG TELEGRAF ADRESSEBOG FOR KONGERIET DANMARK. 1966. Donated by Jens Nyboe.

DEN B 235 E THE DANISH POST AND TELEGRAPH MUSEUM THROUGH 50 YEARS. 1913 - 3rd NOVEMBER 1963. J. Petersen. 1963. 60pp. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 236 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN 1967-68. Ib. Eichner-Larsen. 148pp. Many stories, old & new. (5 volume gift of Jens Nyboe).

DEN B 237 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1968-69. 156pp.

DEN B 238 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1969-70. 144pp.

DEN B 239 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1972-73. 160pp.

DEN B 240 D FRIMÆRKE ÅRBOGEN. 1980-81. 160pp.

DEN B 241 D FRIMÆRKER - en verdenshobby. E. Hansen. 1967. 120pp. "A world's hobby." Donated by Jens Nyboe.

DEN B 242 E DENMARK STAMP BOOKLETS CATALOGUE (Including Booklet Panes from Pre-1960 Booklets and Booklets of Faroe and Greenland). Rob Boom. 1994. 150pp. Latest edition of this outstanding publication. Donated by Gene Lesney.

DEN B 243 D DE DANSKE JERNBANEBUREAUER OG DERES STEMPLER - DEL 1 - ØERNE. S. Hovard. 250pp. This book deals with the Danish Railway Postal system on the islands of the country. Routes are depicted and the various cansels are listed along with periods of usage. Gift of FG NORDISCHE STAATEN E.V.

DEN B 245 D DEN GAMLE BY I AARHUS. FRA BORGMESTER TIL KØBSTADMUSEUM. 1909-1945. Peter Holm. 1951. 276pp. A listing and description of the buildings that have been moved and reconstructed in the old section of Aarhus. Gift of Jens Nyboe.

DEN B 246 D KE SPECIALKATALOG 1995 - BREVSAMLINGSSTEMPLER - STJERNESTEMPLER - UDSLEBNE - ESROM - TAARBÆK-TYPER. T. Høiland. 1995. 80pp. New book of Star Cancels Etc.

DEN B 247 E DENMARK IN WORLD HISTORY - The external History of Denmark from the Stone Age to the Middle Ages with special reference to the Danish influence on the English-speaking nations. Viggo Starke. 1962. 381pp. Gift of Carl Probst.

DEN B 248 D POST I FREDERICIA 1673-1995. Many authors. 1994. 109pp. History of the Post Office in Fredericia on Jutland.

DEN B 249 D STJERNESTEMPLER - KATALOG OVER BREVSAMLINGSSTEDERNES STEMPLER. ESROM-TYPE - STJERNE I - STJERNE II - UDSLEBNE. Jan Bendix. 1995. 152pp. Lists earliest and last dates. Gives value of cancel on stamp and also on letter. The author emphasizes that auction realizations don't always reflect the true value.

DEN B 250 D BRØNSHØJ. HUSUM-UTTERSLEV-EMDRUPS POSTHISTORIE. Asger Fog. 1994. 48pp. Postal history of this area in Denmark. Gift of the Museum.

DEN B 251 E LOCOMOTIVES OF THE PRIVATE RAILWAYS OF DENMARK. W. Bay. 1959. 104pp. Xeroxed. Drawings and measurements of these engines.

DEN B 252 D DANISH TOWN & CITY CENSOR FIGURES. 1769-1890. 30pp.

DEN B 253 D DE DANSKE JERNBANEBUREAUER OG DERES STEMPLER - DEL 2 - JYLLAND. S. Hovard. 1995. 298pp. This book deals with the Danish Railway Postal system on the main peninsula of the country. Routes are depicted and the various cancels are listed along with periods of usage. Gift of FG NORDISCHE STAATEN E.V.

DEN B 254 E DENMARK - THE LAND OF HANS ANDERSEN. Stephen Clissold. 1956. 207pp. Quaint stories about Denmark. Gift of Carl Probst.

DEN B 255 D HISTORIEN BAG DE TRE "HAFNIA 76" MINIATUREARK. Holger Philipsen. 1976. 18pp. Story about the background of the three minature sheets of HAFNIA 76.

DEN B 256 D SPECIAL KATALOG 1969 - DANMARKS FLUORESCERENDE FRIMÆRKER. Jørgen Rasmussen. 1969. 92pp.

DEN B 257 DE BOGEN OM DANSKE SKILLINGSBREVE 1851-1874. Ole Steen Jacobsen. 1995. 160pp. (64 in color). A beautiful book with an English summary and content outline. This is a publication that the student of Danish postal history has been looking forward to for many years. Includes all rates for the Skilling period for most countries plus it explains many of the cancels and markings found on many of the early letters. It has a ton of information not found elsewhere, for example, charts as to when Danish waterways froze over so the mail had to be transported over the ice and also currency comparison lists between most countries. Worth a look.

DEN B 258 DE DAKA BYPOST 1996. Erik Paaskesen. 1996. 144pp. A new catalog on Danish Locals.

DEN B 259 D SAVA STÅLTIK - KATALOG OVER SAMLEVÆRDIGE VARIANTER - DANMARK. GRØNLAND. Jan Bendix. 1993. 383pp. Catalog of Danish varieties occurring on steel-engraved issues.

DEN B 260 D SKIBSPOST TIL OG FRA DANMARK I MIDTEN AF 1800-TALLET. Kurt Hansen og Ole Maintz. 1996. 169pp. Book about ship letters to and from Denmark in the 1800's.

DEN B 261 ESFG DENMARK SPECIAL. K. Bjerregard. 1995. 155pp. Informational book about modern Denmark. Gift of Fred Bloedow.

DEN B 262 D KØBENHAVNS POSTSTEMPLER. Jan Bendix. 1996. 352pp. Catalog of København's postmarks, most are illustrated with dates of usage.

DEN B 263 D DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND - KATALOG OF POSTCARDS SOLD BY THE POST OFFICES. 1996. John Steiness. 72pp.

DEN B 264 D DANISH UNICORN FORMS. Collection of 12 prescription envelopes. Used by the donating pharmacy, Dalum Apotek, in 1996.

DEN B 265 E ROYAL DENMARK - CULTURE & NATURE. Jarl Boye-Møller. 1995. 36pp. Danish Tourist Board publication.

DEN B 266 DE DAKA HÅNDBOG 1997 - KLASSISK DANMARK. E. Paaskesen. 1996. 192pp. Pocket sized pricing catalog of the classic stamps and cancels of Denmark.

DEN B 267 D Danmarks Frimærker 1854 -1857. Og 1863. Köbenhavns Philatelist Klub. 1958. J Schmidt Anderson.

DEN B 268 D Danmarks Frimærker 1858 - 1862. Köbenhavns Philatelist Klub. 1964. J. Schmidt Anderson.

DEN B 269 D DANMARKS GENNEMSTUKNE FRIMÆRKER, 1863. (First Rouletted stamps) Köbenhavns Philatelist Klub. 1962. J. Schmidt Andersen.

DEN B 270 D DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, DANSK VESTINDIEN. SPECIAL CATALOG. 1976. Aarhus Frimærkehandel (AFA).

DEN B 271 D DANSKE POSTFRIMÆRKER. 1851 - 1901. O.Koefoed. 1901. København

DEN B 272 D,E DK SPECIAL KATALOG 87 - 88. 1987. Forlaget Saga. Farum DK.

DEN B 273 D POST- og TELEGRAFHÅNDBOGEN. 1976. Kongelig Post- og Telegrafvæsenet. 61st yr.

DEN B 279 D a) DANSKE BREVE 1851 - 1979. VOL. I. Forsendelsesarter og Portotakster. Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff. Aarhus Frimærkehandel. 1979. b) Vol. II.

DEN B 280 D,E SERVICE STAMPS OF DENMARK. 1871 - 1923. (DANMARKS TJENESTEMÆRKER). Henry Regeling. Kjøbenhavns Philatelist Klub. 1999

DEN B 281 D AFA DANMARK FRIMÆÆRKEKATALOG 2001. AFA FORLAG.

DEN B 282 DE "THE BICOLORED STAMPS OF DENMARK, Vols. I - VI."Lasse Nielsen. Kjøbenhavns Philatelist Klub. 2001. Gift of the Author.

DEN B 283 D "BOGEN OM DANSKE ØREBREVE. 1875 - 1902." Ole Steen Jacobsen. Gentofte. 1997. Gift of the Danish Filatelist Forbund.

DEN B 284 DE "SERVICE STAMPS OF DENMARK 1871 - 1923." Danmarks Tjenestemærker. Henry Regeling. Kjøbenhavns Philatelist Klub. 1999. Gift of DFF.

RETURN TO LIBRARY INDEX

_______________________________________________________________________

Home | Apply to Join | Activities | Awards | Bylaws | Chapters | Member Directory
Posthorn Archives | Officers | Library | Publications | Stamp Mart | Study Groups
_______________________________________________________________________


© 2001, The Scandinavian Collectors Club
Toke Nørby / John DuBois, Webmasters
2001.12.20 - 12:00